Kan ik meteen starten in de 3de graad


Ja. Je mag jezelf meteen inschrijven voor een studierichting in de 3de graad, zelfs al heb je geen getuigschrift van de 1ste of de 2de graad. Om een volwaardig diploma Secundair Onderwijs te halen hoef je dus enkel te slagen voor de 3de graad.

Krijg ik vrijstellingen als ik in de 3de graad een C-attest had?

Ja. Als je in het laatste jaar van de 3de graad (6de jaar TSO of 7de jaar BSO) een C-attest kreeg, dan krijg je voor alle geslaagde vakken een vrijstelling. Als je in dat laatste jaar niet slaagde voor je stage of je geïntegreerde proef (GIP), dan krijg je jammer genoeg geen vrijstellingen.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Op het kandidatenplatform duid je eerst aan welke studierichting je volgt. Daarna kan je direct vrijstellingen aanvragen. Daarvoor moet je op het EC-platform volgende documenten uploaden:

  • het laatste jaarrapport met stempel van de school

  • de beslissing van de klassenraad met stempel van de school

  • de resultaten van de geïntegreerde proef en/of de stage met stempel van de school

  • het studiebewijs oriënteringsattest C met stempel van de school

  • deelattesten, deelcertificaten of getuigschriften uit het volwassenenonderwijs (als je die hebt)

Al deze documenten mogen maximaal 7 jaar oud zijn. Nadat je de documenten geüpload hebt, kan het 2 maanden duren voor de Examencommissie je vrijstelling goedkeurt. Je krijgt dan een melding op het EC-platform: in de puntenlijst verschijnt naast die vakken waarvoor je een vrijstelling hebt het woord “vrijstelling”. Voor die vakken hoef je geen examen meer af te leggen om je diploma te halen.

Krijg ik vrijstellingen als ik een diploma heb van een buitenlandse school?

Nee. Met diploma´s, attesten of getuigschriften van een buitenlandse school maak je geen kans op een vrijstelling. Diploma´s, attesten of getuigschriften van de Franse of de Duitstalige Gemeenschap zijn wel geldig. Dat is handig voor mensen die vroeger in Brussel of in Wallonië naar school gingen.

Surf voor meer informatie over vrijstellingen naar de website van de Vlaamse overheid.

interestsCarouselHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-