Hulp nodig? Wij staan paraat!

Heeft je zoon of dochter tijdens het leren een vraag? Dan staan onze ervaren en gemotiveerde vakcoaches paraat! Een jaar lang staan ze je kind via het online studentenplatform bij met een extra woordje uitleg, didactische illustraties en filmpjes, interessante artikels, bijkomende oefeningen,... De coaches geven steeds duidelijke antwoorden op alle vragen, handige feedback op de gemaakte taken, én nuttige tips & tricks om vlotter te studeren. De coaches zorgen voor inspiratie, aanmoediging en motivatie. De coach helpt de jongere ook om:

  • leerproblemen of een kennisachterstand weg te werken
  • een haalbare planning op te stellen
  • concrete doelstellingen te formuleren
  • structuur aan te brengen
  • efficiënte studiemethodes aan te leren
  • ...

Zo staat je zoon of dochter er nooit alleen voor. Er is altijd professionele omkadering aanwezig, zowel op inhoudelijk als op mentaal vlak. Spoor je zoon of dochter aan om actief van deze begeleiding gebruik te maken. De begeleiding geeft namelijk meer zekerheid en zelfvertrouwen, wat studeren een pak gemakkelijker maakt. Dat verhoogt dan weer de slaagkans. Enkel voordelen!

some SEO image keywords

some SEO image keywords

Enkel echte experts

Onze enthousiaste coaches kennen de leerstof door en door. Ze weten precies wat de Examencommissie van studenten verwacht. Ze brengen die verwachtingen ook op een begrijpelijke manier over op de jongere. Het zijn bovendien ook onze coaches die zelf de cursussen samenstellen. Kortom, onze coaches zijn stuk voor stuk echte experts in hun vak.

Als kwaliteitsgarantie werken we enkel samen met coaches met ervaring in het middelbaar onderwijs én op de private arbeidsmarkt. Die combinatie garandeert expertise en knowhow!

Is er na een jaar nog nood aan extra begeleiding? Dat kan! Verleng de begeleiding probleemloos voor slechts €99 per 12 maanden. Stuur gewoon even een mailtje naar het secretariaat en wij brengen de verlenging in orde.