Wat is een vakfiche?


Een vakfiche is een officieel document van de overheid. Elk vak uit het middelbaar onderwijs heeft een eigen vakfiche. De fiche bepaalt wat je voor dat vak moet kennen en kunnen. De meeste vakfiches zijn één jaar geldig.

Wat staat er in een vakfiche?

Een vakfiche bepaalt wat je voor een bepaald vak moet kennen en kunnen. Concreet beantwoordt een vakfiche de volgende vragen:

  • Waarom leer ik dit vak?
  • Wat moet ik net leren?
  • Welke taken moet ik maken?
  • Welke bijlagen heb ik nodig?
  • Hoe verloopt het examen?
  • Hoe beoordeelt de Examencommissie mijn examen?
  • Met welk materiaal bereid ik me best voor?


Komen de cursussen van het Centrum voor Afstandsonderwijs overeen met de vakfiches?

Ja, onze cursussen komen perfect overeen met de vakfiches. Wij vertalen de abstracte vakfiches in toegankelijke en begrijpelijke cursussen. Elke keer als de Examencommissie een nieuwe vakfiche publiceert, passen wij de cursus meteen aan. Zo garanderen we dat de leerstof altijd up-to-date is. Onnuttige of overbodige dingen laten we weg. Nieuwe toevoegingen aan de vakfiche voeren we ook door in de cursus. Zo leer jij alleen die dingen die je echt nodig hebt voor het examen.

Waar vind ik de officiële vakfiches?

Op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je per studierichting alle vakfiches terug.

Bekijk alle opleidingen

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0