Wat is de leerplicht?


Als je jonger bent dan 18 jaar heb je in België leerplicht. Je bent dus verplicht om te leren. Je bent niet verplicht om naar school te gaan. Je hoeft je dus niet in te schrijven in een gewone school. Je mag ook op je eigen tempo thuis leren. Heb je jouw diploma Secundair Onderwijs al behaald voor je 18 bent? Dan vervalt de leerplicht voor jou!

Wat zijn de regels rond thuisonderwijs?

Als je thuisonderwijs krijgt, moet je wel aan de overheid bewijzen dat je ook echt iets leert. Dat doe je door aan het begin van het schooljaar een verklaring van thuisonderwijs in te dienen bij de cel Leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Neem voor 15 augustus contact op met het secretariaat van het Centrum voor Avondonderwijs en zij vullen de verklaring voor je in. Dankzij deze verklaring blijft je minderjarig kind automatisch in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Elk nieuw schooljaar dat je thuis leert, moet je een nieuwe verklaring van thuisonderwijs aan de overheid bezorgen. Contacteer het secretariaat van het centrum voor Avondonderwijs opnieuw voor 15 augustus en zij brengen dit voor jou in orde.


Voldoet het Centrum voor Afstandsonderwijs aan de regels rond thuisonderwijs?

Ja. Het Centrum voor Afstandsonderwijs voldoet aan de regels rond thuisonderwijs. Onze cursussen zijn speciaal ontwikkeld als voorbereiding op de examens van de Examencommissie. Onze coaching heeft bovendien als doel om studenten zo snel mogelijk naar een volwaardig diploma Secundair Onderwijs te leiden. Het Centrum voor Afstandsonderwijs voldoet zo perfect aan alle eisen die de overheid op het vlak van thuisonderwijs stelt.

Bekijk de opleidingen


Heb ik nog leerplicht na mijn 18de verjaardag?

Nee. Als je 18 of ouder bent, is er geen leerplicht meer. Je leert dan gewoon thuis en hoeft geen verklaring van thuisonderwijs meer in te dienen.
Surf voor meer informatie over de leerplicht naar de website van de Vlaamse overheid.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0