Gebuisd? Wat nu?


Iedereen heeft wel eens een slechte dag of een black-out. En bepaalde buisvakken zijn nu eenmaal enorm moeilijk voor veel studenten. Dat is vervelend, maar het is geen drama. Wat doe je als je buist voor een vak? Stap 1: keep calm! Stap 2: fix the problem! Hoe?

Een herexamen maken

Bij de Examencommissie heb je recht op drie examenkansen per jaar. Na een buis op je eerste examen kan je dus gewoon een herexamen maken. Als het nodig is, heb je zelfs nog recht op een tweede herexamen. Aan het begin van een nieuw jaar, op 1 januari, krijg je sowieso drie nieuwe examenkansen.

Voor je een herexamen maakt, is het handig om te weten waarom je net buisde. Plan daarom via het kandidatenplatform een inkijkmoment in om je slechte examen te overlopen. Zo check je waar het net misliep.

Vraag ook extra uitleg en oefeningen aan je coach voor je een herexamen maakt. Vraag hulp om de moeilijke delen van de leerstof beter te begrijpen. Zo maak je geen twee keer dezelfde fout. Je kent het wel, dat verhaaltje over de ezel en de steen …

Deliberatie

Heb je net te weinig punten? Geen paniek! Via een deliberatie kan je toch slagen voor een vak zelfs al heb je net te weinig gescoord. Hoe dan?

De Examencommissie deelt elke studierichting op in A-vakken en B-vakken. Voor A-vakken moet je altijd slagen door 50% te halen. Bij B-vakken is er na een buis kans op deliberatie. Zo kan je met minder dan 50% toch slagen voor die vakken.

Tel het aantal B-vakken in je studierichting. Dat aantal bepaalt hoeveel buispunten je hebt. Elk buispunt is 1% waard. Zo kan je je score opkrikken. Elk buispunt mag je maar één keer gebruiken. Je mag buispunten gebruiken om toch nog te slagen voor maximaal 3 B-vakken. Buis je voor een vierde B-vak? Dan kan je dat ene vak niet delibereren. Je moet dan een herexamen afleggen.

Voorbeeld 1: Je volgt een richting met 5 B-vakken. Je hebt dus 5 buispunten. Je buist voor de B-vakken Fysica (48%) en Geschiedenis (47%). Je zet 2 buispunten in op Fysica (48+2 = 50%) en 3 op Geschiedenis (47+3 = 50%). Je bent nu geslaagd!

Voorbeeld 2: Je volgt een richting met 6 B-vakken. Je krijgt dan 6 buispunten. Je buist voor de B-vakken Fysica (45%), Informatica (49%) en Geschiedenis (48%). Je zet 5 buispunten in op Fysica (45+5 = 50%) en 1 buispunt op Informatica (49+1 = 50%). Voor die vakken ben je geslaagd. Je 6 buispunten zijn nu op. Je hebt geen buispunten meer over om er door te zijn voor Geschiedenis. Hiervoor moet je een herexamen afleggen.

BELANGRIJK: Als je een vrijstelling hebt voor een B-vak, krijg je een buispunt minder. Heb je twee vrijstellingen? Dan krijg je twee buispunten minder. Hoe minder B-vakken je volgt, hoe minder kans je dus maakt op een deliberatie.

Veranderen van studierichting

Als het echt, echt niet lukt en je er ook na een paar herexamens niet door bent voor een vak, kan je als laatste optie ook nog veranderen van studierichting. Kies een studierichting waarvoor je dit vak niet moet kennen. Je kan dan vrijstellingen aanvragen bij de Examencommissie voor de vakken die je in de vorige studierichting wel met succes hebt afgelegd.

Schrijf je opnieuw in voor een andere richting via onze website, of kies alleen de losse vakken waarvoor je nog moet slagen. Ook op het kandidatenplatform schrijf je je in voor de nieuwe richting. Je moet dan een nieuwe examenplanning maken. Je bestaande planning vervalt. Je examenbeurten blijven wel behouden. Had je in jouw vorige studierichting nog maar 1 examenkans voor Engels, dan heb je ook in de nieuwe studierichting nog maar 1 kans over. Pas het volgende jaar krijg je drie nieuwe kansen.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0